SAP ECC


SAP ECC (ERP Core Components) temel olarak, işletmelerin farklı fonksiyonlarının ve departmanlarının kullandığı bilgiyi entegre ederek tek bir kontrol sistemine çevirir. Temel hedefi, işletmelerin iş süreçlerinin ve tüm operasyonlarının her yönüyle güçlendirilmesi; bilgi paylaşımının artırılması; tüm işleyişe izlenebilirlik ve şeffaflık kazandırılması; tüm birimlerin ortak bilgiye erişimi; ortak dil kullanımı; karar verme mekanizmalarına katkı sağlanması olarak özetlenebilir. SAP ECC (ERP Core Components) çözümleri kullanılarak küçük, orta ya da küresel ölçekteki işletmeler maliyetlerini azaltabilir, performanslarını arttırabilir ve değişen ihtiyaçlarını karşılayabilecek esnekliği kazanabilirler.

Her seviyede işin, tek bir sistem üzerinde yürütüldüğü SAP ECC (ERP Core Components) sayesinde sorunlar önceden görülerek, gereken önlemler zamanında alınabilmektedir. Herhangi bir noktada alınacak bir kararın işletmenin bütününe etkileri görülebilmekte; bir yöntem değişikliğinin, işletmenin küresel performansına etkisi değerlendirilebilmektedir.

SAP ECC (ERP Core Components) modülleri:

Finansallar

 • Mali Muhasebe (FI)
 • Maliyet Muhasebesi ve Kontrol (CO)
 • Nakit Yönetimi ve Tahmini (FI/TR)
 • Yatırım Yönetimi (FI/IM)

 İnsan Kaynakları

 • Personel Yönetimi
 • Personel Gelişimili>

Lojistik

 • Malzeme Yönetimi (MM)
 • Satış Dağıtım (SD)
 • Üretim Planlama (PP)
 • Bakım ve Onarım (PM)
 • Kalite Yönetimi (QM)
 • Depo Yönetimi (WM)
 • Müşteri Hizmetleri (CS)
 • Proje Sistemi (PS)
Sosyal-Ağlar

 

Please Wait