Günümüzde ülkeler arasındaki rekabet bilgi düzeyinde sürdürülmekte olup, toplumların geleceği bu bilginin doğru ve zamanında kullanımıyla mümkündür. Sürekli öğrenen bir varlık olarak insan, bu bilgiyi beceriye dönüştürebildiği ve kendini geliştirebildiği sürece değer kazanmaktadır. Günümüzde toplumsal olarak gerek bireysel gerekse kurumsal olarak iletişimin kuvvetlendirilmesi ve sürdürülmesi de önem kazanmıştır. Bu nedenle sadece bireysel yeteneklerin yanı sıra iletişim becerilerinin geliştirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Üniversiteler eğitimin önemli bir basamağını teşkil eden kurumlar olarak nitelikli bireylerin yetiştirilmesinde öncelikli rol alan kurumlardır. Ancak nitelik kazandırmanın yanı sıra bireylerin ilgili alanlarında iş dünyasını tanımaları, iş dünyasıyla işbirliği içerisinde yakın ilişkiler kurmaları ve bunun sürekliliğini sağlamaları da gerekmektedir.

SAGİF Fuarı, üniversite öğrencilerinin iş dünyasıyla buluşturulmasının yanı sıra iş dünyasının da kamu kurumlarıyla ve ilgili STK’larla buluşmasını sağlamak gibi iki önemli misyonu bulunmaktadır. Öncelikle nitelikli öğrencilerimizin iş dünyasıyla buluşturulması doğrultusunda; öğrencilerimizin fuara katılan firma temsilcileriyle doğrudan iletişim kurmaları, ilgili alanlarda iş dünyasına yönelik; çalışma koşulları, personel politikaları, sektör ve piyasa bilgileri, işe alım aşamaları ve işe alınması planlanan çalışanlarda aranılan özellikler gibi faydalı bilgiler edinmeleri; firmaların ise kamu kurumlarıyla ve STK’larla iletişim kurmaları ve aralarında sıcak bir birlikteliğin oluşumunu sağlamak amaçlanmaktadır.

Ayrıca fuar süresince gerek kamu kurumları, STK’lar ve firmalar tarafından düzenlenecek olan tanıtım ve seminer gibi etkinliklerle tüm katılımcıların faydalanacağı bir sinerjinin oluşumu gerçekleşecektir.

 

Lütfen Bekleyiniz