Dünyanın hızla globalleşmesi, dünyayı küresel bir pazar haline getirmiştir. Bu gelişmenin doğal sonucu olarak firmalar arası rekabet gün geçtikçe artmakta ve sertleşmektedir. Böyle bir ortamda ayakta kalabilmek hatta büyüyebilmek; Ürün yada hizmetin kalitesi, maliyeti, uygun paketler halinde pazara sokulması iyi bir pazarlama ve satış sonrası destek ile ancak mümkün olabilmektedir. Bilgiyi, Teknolojiyi ve İletişimi iyi kullanmak başarıya ulaşmamızı sağlayacak en önemli unsurlardır.

Bilginin kayıt altına alınması ve yönetilmesi bakımından, hazır paket programların yanısıra, tasarım aşamasından başlayarak Üretim, Pazarlama ve Satış sonrası hizmetlere kadar tüm iş akışı aşamalarını ya da bir kısmını kapsayan, şirketin yürüttüğü iş ve işlemlere özgü, "Özel yazılım çözümlerine" de ihtiyaç duyulmaktadır.

Yazılım sürecimiz yazılım talebinin akabinde analiz ile başlar. Bu analizde yapılacak işler belirlenir ve bir iş akış diyagramı oluşturulur. Bu sonuca göre analiz raporu ve teklif dosyası hazırlanır. Sözleşme imzalandıktan sonra mutabık kalınan şartlara göre çalışmalar devam eder. Çalışmalar ile ilgili ara değerlendirme raporları verilir. Çalışma tamamlanınca, son bir analiz, değerlendirme yapılır ve sonuç raporu yazılarak dökümanları ile birlikte program teslim edilir.

 

Lütfen Bekleyiniz