Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)


Arz-talep dengesinin müşteri lehine değiştiği küresel rekabet ortamında, işletmelerin ürün ve hizmetlerini müşteri tarafından tercih edilir hale getirmeleri büyük çabalar gerektirmektedir. CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) ürün ve hizmet çeşitliliğinin hızla arttığı bu ortamda müşteri tercihlerini etkileme, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati sağlama çabalarını içeren yürütme ve yönetim biçimidir.

Müşteri sadakati, CRM yönetiminin en temel hedefidir. Yüksek müşteri memnuniyetinin devamında gelen müşteri sadakati, müşterinin tanınması; beklenti ve ihtiyaçlarının belirlenmesi; eksiksiz karşılanması;  kaliteli ürün ve hizmet sunulması ve bu kalitenin sürekliliğinin sağlanması ile yaratılır. İşte bu çabaları yürütmek, yönetmek ve ölçmek için SAP CRM çözümü gereklidir.

Müşteri ile uzun vadeli ve sağlıklı bir ilişki kurulmasını sağlayan SAP CRM çözümünün içerdiği dört ayrıştırılmış boyutu ile müşteri ve kar odaklı bir yapı kurmak mümkündür:

• Connected CRM: Müşteri odaklı iş süreçleriyle kesintisiz, uçtan uca entegresyon sağlar .

• People-centric CRM: Çalışanları tek tek yetkinleştirmek için tasarlanmış, önceden tanımlı gelişmiş bir portal teknolojisi sunar.

• Collaborative CRM: Ortak müşteri süreçlerini şirketler, ortaklar ve tedarikçiler arasında entegre eder.

• Industry-specific CRM: İlgili sektöre has CRM ihtiyaçlarını karşılamak için özellikler sunar.

 

Lütfen Bekleyiniz