İş Zekası Uygulamaları (BI)


Günümüz rekabet koşullarında kurumların varlıklarını sürdürebilmeleri ve rekabet avantajı sağlayabilmeleri için ''bilgi'' ve ''hız'' önemli değerlerdir. SAP ECC BI (İş Zekası) uygulamaları, verilerin toplanması, depolanması ve analizini olanaklı kılan uygulama ve teknolojilerin bütünüdür. Özetle veriyi bilgiye, bilgiyi aksiyona dönüştürmek hedeflenir.

Kurumsal kaynak planlama (ERP) yatırımının bir adımı olan SAP BI, işletmelerin planlama ve stratejilerini daha hızlı ve başarılı uygulamalarına olanak verir, iş performansının kurum genelinde yönetimini sağlar. Entegre stratejik planlamayı, performans izlemeyi, etkin iletişim sağlamayı destekleyerek değer bazlı yönetim sağlar. İşletmelerde şirket stratejisine uygun rekabet yaratacak çözümlerin hayata geçirilmesini destekler.

 

Lütfen Bekleyiniz